Drifttrycksregulator Multistab

Qmt-techs drifttrycksregulator MULTISTAB är avsedd för att reglera trycket på medicinska gaser från mellantryck till drifttryck.
Enligt principen för första felfall* innehåller enheten två av varandra obero­ende driftkretsar. Den ena är avsedd för normal drift och den andra som reserv, vid t ex service och inspektion. Detta medför att det är möjligt att byta regulatorer och säkerhetsventiler under drift.

Drift­trycket övervakas av en tryckgivare (standard) eller signalmanometer (valmöjlighet) som indikerar drifttrycksstatus. På drifttrycket är MULTISTAB utrustad med säkerhetsventiler för varje krets som är försedda med ett gemensamt evakueringsrör. Gasuttagen används som mätpunkt.

*Första felfall: Situation i vilken en enda komponent, som skall skydda mot en säkerhetsrisk i en utrust­ning, är defekt, eller när en enda yttre, onormal omständighet föreligger.

Artikelnr: QMT 7MS0XXYZU


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation