Regulator ClassicPerformance II

CLASSIC PERFORMANCE II är en tryckregu­lator avsedd för reglering av tryck i system med relativt lågt tryck och med stora kapacitetskrav.
Regulatorn är utförd i lackerad aluminium och förses med lödanslutningar utförda i brons och levereras med dimensionerna 15, 22 eller 28 mm. 

CLASSIC PERFORMANCE II kan levereras med antingen gasuttag eller utlopps-manometer.. Regulatorn är avfet­tad och tillgodoser kraven enligt EN ISO 7396- 1, EN ISO 10524-2 samt nationell norm SIS HB 370. Produkten är CE märkt.

Vid beställning vänigen ange dimension samt om den ska utrustas med gasuttag/manometer.

Artikelnr: QMT 78501XXXX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

 

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Ladda ned

Produktinformation