VÄLKOMMEN TILL
QMT TECH AB

Qmt tech AB verkar med fasta distributionssystem för rena gaser, vätskor och andra substanser. Användarna finns inom sjukhus, laboratorier och industri. Qmt tech har en unik kunskap hur man hanterar system för rena, ofta farliga eller känsliga ämnen. Kunskap och erfarenhet har lett till en unik och marknadsledande ställning. Flertalet sjukhus i Norden har installationer från oss.

Forskning och utveckling är en grundläggande del i verksamheten. Samarbete över världen, universitets- väsendet och i Europeiska unionen skapar förutsättningar för en unik kunskapsnivå och tillräcklig kritisk massa för att alltid vara på topp.

  • St Olavs sjukhus
  • Regulatorer för laboratorium