Dimensioneringsunderlag för strömningshastighet och tryckfall för media

Fyll i tre av värdena för att göra din beräkning

Hänsyn behöver tas till tryckfall för respektive gas

Gasberäkning

Kompletterande info:

Armatur Ekvivalent rörlängd i meter för inre rördiameter D (mm)
D (mm)
10,0 14,0 20,0 25,0 33,0 40,0 50,0
Kulventil 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Sätesventil, rak 1,8 2,8 5,0 6,0 8,0 11,0 14,0
Sätesventil, snedställd 1,0 1,6 2,7 3,3 4,0 6,0 8,0
Knärör, 90° - skarp 0,4 0,6 1,0 1,3 1,7 2,4 3,0
Knärör, 90° - R/D=1,0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,0 1,2
Knärör, 90° - R/D=2,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
T-rör, rakt igenom 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6
T-rör, genom vinkeluttag 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 2,3 3,0


Vänligen kontrollera alltid dina uppgifter efter utförd beräkning.
Qmt fråntar sig ansvar för uppgifter baserade på eventuella felskrivningar eller uppkomna tekniska fel i beräkningsprogrammet.