Qmt3 bakgrund 

Under 1980-talet bildades Qmt teknik ab, som satsade på medicinska gassystem och tillbehör för laboratorier. Qmt teknik ab har sedan utvecklats vidare till verksamheterna Qmt-tech ab, Qmt-care ab och Qmt-science ab, för att spetsa och fokusera verksamheten på tre specifika arbetsområden.

Qmt-tech ab

Qmt tech ab arbetar målmedvetet med det fasta, medicinska gassystemet. Vid Sveriges inträde i EU internationaliserades arbetet och Qmt tech har alltsedan dess aktivt bidragit till den gällande EU-standarden för medicinska gassytem.

Genom korsbefruktning mellan medicinska, laboratorie- och industriella krav har tre verksamhetsområden och kunskapsområden vuxit fram; fasta system för distribution av rena gaser och vätskor samt andra uppgifter för laboratorier, industrier och sjukhus.