Idén

Processer innehåller ofta ett system som tillhandahåller ämnen från en plats till en annan där processen sker under styrda former. Vattenkannan kan ses som ett förråd som behöver vårdas som sådant, hållas rent, fyllas på och inte utsättas för omvärldens störningar.

Vattenstrålen kan betraktas som rörsystemet, där vi vill att vattnet fortsatt skall vara så rent att vi vill dricka det när det kommer till glaset. Störningar kan hela tiden påverka strålen, en liten vindpust och vattnet hamnar bredvid glaset. Glaset symboliserar utrustningen nära användaren, som kanske är en patient.

Vattnet i glaset skall ha bra egenskaper så att kunden upplever det som gott och rent och absolut inte mår illa av det. Hela proceduren är öppen och egentligen inte skyddad från omvärlden av annat än att omvärlden är tillräckligt ren. Qmt-tech ab arbetar med att säkerställa komplexa processer med kontrollerad repeterbarhet. Då krävs lite mer än öppna kärl, men analogin finns!

 

Vattenkannan kan ses som ett förråd.