Reservförsörjningsenhet

Qmt Reservförsörjningsenhet är en enkelsidig central som har konstruerats för användning i en anlägg­ning för medicinsk gas i enlighet med den europeiska standarden EN ISO 7396-1 och SIS HB 370, för användning av komprimerad gas eller gas i vätskeform i flaskor.
Centralen består av en högtrycksventil, två givare och två manometrar, en högtrycksregulator och en drifttrycksregulator samt två säkerhets­ventiler.

Art. nr. Processgas Max. inloppstryck  Förinställt drifttryck
QMT 78781-2015M O2 220 bar 4,5 bar
QMT 78782-2015M N2O 110 bar 4,0 bar
QMT 78783-2015M Air 220 bar 5,0 bar
QMT 78785-2015M CO2 110 bar 4,0 bar

Artikelnr: QMT 7878X-2015M


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation