Drifttrycksregulator

Qmt-techs drifttrycksregulator (stabilisator)  är avsedd för att reglera trycket på medicinska gaser från mellantryck till drifttryck.
Enligt principen för första felfall* innehåller enheten två av varandra obero­ende driftkretsar. Den ena är avsedd för normal drift och den andra som reserv vid t ex service och inspektion. Detta medför att det är möjligt att byta regulatorer och säkerhetsventiler under drift.

Drifttrycket som övervakas av en tryckgivare på utloppet är standard och inloppsgivare/signalmanome­ter samt signalmanometer på utlopp är tillval. På drifttrycket är enheten utrustad med säkerhetsventiler, en för varje krets. Dessa är försedda med ett gemensamt evakueringsrör. Gasuttagen används som mätpunkt.

*Första felfall: Situation i vilken en enda komponent, som skall skydda mot en säkerhetsrisk i en utrust­ning, är defekt, eller när en enda yttre, onormal omständighet föreligger.

Artikelnr: QMT 7MS028XXX / QMT 7MS054XXX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation