Tömningscentral TC80

TC80 är en central för tömning och automatiskt byte, av medicinsk gas. Med centralen kan man hantera två matningskällor, en primärsida och en sekundär. När primärsidan är tömd, sker en automatisk växling till sekundärsidan. Tryckgivaren sänder dessutom ett larm om vilken källa som håller på att tömmas.

Kontinuerlig tömning
Centralen har konstruerats för att säkerställa gasförsörjning även i samband med nödvändigt underhåll. Varje tryckregulator kan stängas av (med kulventiler) var för sig. Detta gör att centralen fungerar partiellt och därmed garanterar kontinuerlig tömning. Centralen består av en fästplåt av rostfritt stål, två högtrycksventiler med metallisk tätning, två högtrycksregulatorer, spak för manuellt val av primär tömningssida och två sekundära tryckregulatorer serie QMT 7483M1.

Centralen TC80 är avsedd för tömning av medicinsk gas, komprimerad eller i vätskeform, i anläggningar för distribution av medicinska gaser, i enlighet med den europeiska standarden EN ISO 7396-1 och SIS HB 370. Mellantryck och utloppstryck skyddas av säkerhetsventiler enligt ovan angivna standarder.

Art.nr Beskrivning
QMT 7T08001-1X TC80 Andningsoxygen
QMT 7T08001-2X TC80 Lustgas
QMT 7T08001-3X TC80 Andningsluft
QMT 7T08001-4X TC80 Instrumentluft
QMT 7T08001-5X TC80 Koldioxid


X anger utrustningsalternativ
Standard: Tryckgivare (T)
Tillval: Signalmanometer (S), Mikrobrytare (M)

Tillbehör:  Manifold, 3 anslutningar (QMT788XX-2008M, XX anger gassort)

Artikelnr: QMT 7T08001-XX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation