Tömningscentral TC150

TC-150 är en enstegs central för tömning och automatiskt byte av medicinsk gas. Centralen består av en fästplåt av metall, två högtrycksventiler med metallisk tätning, två högtrycksregulatorer samt spak för manuellt val av primär tömningssida.

Centralen har konstruerats för att säkerställa gasförsörjning även i samband med nödvändigt underhåll. Varje tryckregulator kan stängas av (med kulventiler) var för sig. Detta gör att centralen fungerar partiellt och därmed garanterar kontinuerlig tömning. Centralen är avsedd för användning med medicinska gaser.

Två försörjningskällor
Med centralen kan man hantera två försörjningskällor, en primärsida och en sekundär. När primärsidan är tömd, sker en växling till sekundärsidan (som då blir ny primärsida). En signal ges till larmsystemet för indikering av driftsida.

Central för tömning av medicinsk gas, komprimerad eller i vätskeform, i anläggningar för distribution av medicinska gaser i enlighet med den europeiska standarden EN ISO 7396-1 och SIS HB 370. Mellantryck och ut­loppstryck skyddas av säkerhetsventiler enligt ovan angivna standarder.

Artikelnr: QMT 7T15002-1XY


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation