Tryckövervakare Multi 2 med backventilsfunktion

Qmt-techs kompakta Tryckövervakare MULTI 2 i ny design. Enheten används där extra säkerhet önskas för att övervaka trycknivåer i medicinska gassystem samt ge möjlighet till reservförsörjning och samtidigt förhindra att gas matas ut till ett havererat rörsystem. Tryckövervakare MULTI 2 placeras vanligtvis i korridor på den avdelningen som den försörjer. Enheten levereras som standard med anslutning 22 mm. MULTI 2 finns i utföranden från två till fem gaser, för infällt eller utanpåliggande montage. Produkten har manometrar på inloppet och utloppet och är utrustad med den rostfria kulventilen Classic. Om enheten förses med fast reservgasförsörjning och backventiler på både primär och reservgasförsörjningen skyddas också det medicinska gassystemet för backflöden till havererat rörsystem. Systemets tryck avläses på tryckövervakarens manometrar eller via ett inbyggt larmsystem. Varje gassort har ett medicinskt gasuttag för reservgasförsörjning med högt flöde. Enkelt är standard, dubbla reservgasuttag är tillval. Vid större kapacitetsbehov erbjuds utrustningen med fast reservgasförsörjning från reservcentral. MULTI 2 kan levereras med mikrobrytare på reservgasförsörjningsventilen (tillval). Produkten följer den europeiska standarden EN ISO 7396-1 samt den nationella normen SIS HB 370. Anslutnings-rören är vid leverans pluggade för att uppfylla renhetskraven.

Artikelnr: QMT 8XXXXXXXXXXXXXXX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

 

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation