Nödavstängningslåda Multi 2

Nödavstängningslådan MULTI 2 används som en säkerhetsdel i medicinska gassystem. Detta innebär att gasledningar till operationsrum, förberedelserum, vårdavdelningar eller medicinska apparater snabbt kan stängas av lättidentifierat vid nödsituation. Nödavstängningslådan placeras vanligtvis på en lättill­gänglig plats exempelvis i korridor.

Luckan hålls upp av den plombering som utförs efter installationen och faller av egen tyngd då plombe­ringen brutits, varvid ventilerna friläggs för manövrering.

För produktspecifikationer se vårt Produktblad

Artikelnr: QMT 7NAXXXX(X)X(XXXX)(X)


« Gå tillbaka

Kontakta oss

 

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation