Tryckövervakare Multi 2

Qmt-techs kompakta Tryckövervakare MULTI 2 i ny design. Enheten används för att övervaka trycknivåer i medicin­ska gassystem samt ge möjlighet till reservgasmatning. Tryckövervakare MULTI 2 placeras vanligtvis i korridor på den avdelningen som den försörjer. Enheten levereras som standard med anslutning 22 mm.

Varje gassort har ett medicinskt gasuttag för reservgasmat­ning med högt flöde. Vid större reservgasmatningsbehov erbjuds utrustningen med fast reservgasförsörjning från reservcen­tral. MULTI 2 kan levereras med mikrobrytare på reservgas­matningsventilen (tillval). Tryckövervakare MULTI 2 följer den europeiska standarden EN ISO 7396-1 samt den nationella normen SIS HB 370 och är CE-märkt.

För detaljerade artikelspecifikationer, se Produktblad för produkten.

Artikelnr: QMT 8XXXXXXXXXXXXXXX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

 

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation