Gasförbrukningsmätare FlowLog

Qmt-techs gasförbrukningsmätare FlowLog är ett verktyg för mätning av gasförbrukning. FlowLog pla­ceras i rörsystemet för att exempelvis ge en översikt över olika avdelningars gasförbrukning.

FlowLog har inga rörliga delar. Den är kompatibel med alla medicinska gaser och är konstruerad för minimalt tryckfall.
FlowLog kan dimensioneras för olika flödes-/mätområden och överensstämmer med standarderna EN ISO 15002, EN ISO 7396-1, EN ISO 60601-1-8 och EN ISO 14971.

Tillbehör
För att underlätta demontering av gasförbrukningsmätaren i ett system som är i drift, finns ett bypasskoppel. Med Qmt´s bypasskoppel kan man enkelt öppna den undre ventilen och stänga ventilerna runt gasför­brukningsmätaren för att sedan demontera FlowLog säkert. För mer information om bypasskoppel, se Drift & skötsel.

Vid beställning vänligen ange följande: rördiameter, mätområde samt gassort.

Artikelnr: QMT 7FL-XX-XXX-X


« Gå tillbaka