Masterwatch 6 NAV

Masterwatch 6 NAV är ett modernt system anpassat för medicinska gassystem.
Larmet hämtar information från nödlådorna (max 20) via tryckgivare eller gränslägesbrytare. Genererar larm vid felaktigheter.

Artikelnr: QMT70NAV600XX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Christoffer Rathjen

Alarm / Support

+46(0)480-44 26 43

+46(0)708-44 07 03

Produktinformation