Masterwatch 6 TC

Larmsystemet Masterwatch 6 TC är ett modernt system anpassat för medicinska gascentraler.

Larmet hämtar analoga/digitala signaler från tömningscentraler, reservförsörjningsenhet och stabilisatorer.Dessa övervakas och larm genereras vid felaktigheter, på en 7 tums pek skärm.Det finns möjlighet att övervaka extrautrustning från Qmt, Så som indikering om utloppsventil på tömningscentral är stängd, vågar för flaskor/flaskpaket (lustgas/koldioxid), flödesmätning för respektive gas, övervakning av gasdetektorer (oxygen och koldioxid) i gascentralen, intern UPS status samt temperatur i gascentral. Detta för en mer noggrann, säker, enkel och komplett lösning för övervakning av medicinska gassystem för brukaren.

Masterwatch 6 TC kan kommunicera med överordnande system via modbus RS485 eller modbus TCP/IP. Det finns även möjlighet att få några digitala signaler från 3 reläer. Masterwatch 6 TC är mycket enkelt att installera och använda. Detta ger ett system med säker och ekonomisk drift för sjukhuset/kliniken.

Artikelnr: QMT70TC600


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Christoffer Rathjen

Larm / Support

+46(0)480-44 26 43

+46(0)708-44 07 03

Produktinformation