Signalstapel

Qmt-techs signalstapel kopplas till Masterwatch 6 TC eller STAB för indikering av larm. Signalstapeln ger en tydlig indikation om något larm är aktivt. Denna lyser grönt vid normal drift, gult vid aktiva B-larm och rött vid aktiva A-larm. Kommer monterad på väggskåpet som larmet levereras i. Kan eftermonteras i ett 22mm hål.

Artikelnr: QMT704400


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Christoffer Rathjen

Larm / Support

+46(0)480-44 26 43

+46(0)708-44 07 03

Ladda ned

Produktinformation