Indikeringstablå

Qmt-techs indikeringstablå kopplas till Masterwatch 6 för indikering av larm.Lämplig att placera i korridor utanför gasnisch om tryckövervakare/tryckvakt skulle vara placerad där.

Indikeringstablån har en optisk indikering. Detta är en lysdiod med lins på 18mm. Tablån skickas med lösa linser i färgerna Blå, Röd, Gul, Grön och Vit, för möjligheten att välja färg själv. Via en bygel på baksidan så kan man välja om det ska vara fast eller blinkande sken. Den akustiska indikeringen kan via en bygel vara fast ljud eller intermittent ljud. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd.Går att välja att bara koppla in optisk eller akustisk indikering.För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram (höjd infälld 16mm).Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Artikelnr: QMT704209


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Christoffer Rathjen

Larm / Support

+46(0)480-44 26 43

+46(0)708-44 07 03

Ladda ned

Produktinformation