Flaskregulator Multistage

Tvåstegs flaskregulatorn MULTISTAGE är en högklassig regulator för inloppstryck upp till 300 bar. MULTISTAGE finns för alla förekom­mande medicinska gaser och har manometer på både inloppet och utloppet. Utloppstrycket kan vid leverans förinställas till önskat värde. 
MULTISTAGE reglerar trycket i två steg med mycket stort flödesområde och stor reglerpre­cision. Regulatorn är på inloppet försedd med gasflaskkoppling enl. SS 2238. På utloppet kan man välja mellan slanganslutning, NIST-kopp­ling eller oförväxlingsbar gasuttagshona enl. SS 8752430. 
MULTISTAGE följer nationell norm SIS HB 370.

Vid frågor eller för ytterligare artiklar kontakta vår marknadsavdelning.

Artikelnr: QMT 78500XXX


« Gå tillbaka

Produktinformation