Klämringskopplingar

Qmt-science kompressionskopplingar är framtagna för att möta de hårda kraven inom kemisk-, petroleum-, pappersindustri, laboratorier och andra krävande indu­strier.
Kopplingarna är utförda med mycket fina toleranser och hög ytfinish samt med dubbla kompressionsringar vilket gör dem mycket läckagesäkra och pålit­liga. Kopplingarna har dubbla kompressionsringar och ger ett gastätt förband.

FÖR DETALJERAD PRODUKTINFORMATION, SE VIDARE: 
QMT-SCIENCE, DK-LOK

Produkterna har ett antal godkännanden för olika användningsområden, t.ex: ASME. 

Qmt-science säljer ett mätverktyg (QMT 7217133) för att kontrol­lera att kompressionskopplingarna är åtdragna 1-¼ varv. Se mer i den separata installationsanvisningen. 

 


« Gå tillbaka