Rostfria blandare

Rostfria blandare SAREK™ är tillverkade i rostfritt material ASTM/AISI 304. En legering som inte avger skadliga halter av tungmetaller till dricksvattnet eller miljön.

SAREK™ blandare klarar med bred marginal dagens strängaste regler för tungmetallavgivning till dricksvatten som finns exempelvis i USA:s standard NSF 61 och den Australiska standarden AS 4030 liksom livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten som är baserade på EU:s krav på dricksvatten, 98/83/EG. Direktiven är införlivade i Livsmedelsverkets föreskrifter SLVF S 2001:30 och med omtryck LIVSFS 2005:10.

SAREK™ blandare klarar även Boverkets ljudnormer som är lika med EU:s normer. Sarek har nyligen testats av norska SINTEF (tidigare Norsk Byggforskningsinstitut) och klassades i ljudgrupp 1, den bästa ljudgruppen.

SAREK™ serie rostfria blandare är anpassade till branschreglerna Säker Vatten och Qmt Tech AB har avtal med Säker Vatten.

Artikelnr: QMT XXXXXX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Ladda ned

Produktinformation