Digital manometer

Qmt-techs digitala manometer Metiri II är avsedd för mätning av tryck i medicinska gassys­tem. I standardutförandet levereras manometern med slang och universalnippel som passar alla på marknaden förekommande medicinska gasuttag.

Som tillval finns utrustning för mätning av inre läckage i medicinska gasuttag för Oxygen, Lust­gas, Medicinsk luft, Instrumentluft och Koldioxid.

Artikelnr: QMTR 7217203


« Gå tillbaka

Ladda ned

Produktinformation