Signalmanometer

Qmt-techs signalmanometer med magneter ger en pålitlig kontaktfunktion. Produkten används i medicinska gassystem för indikering av tryck och kan tilldelas två larmpunkter. Den är avfet­tad för oxygenbruk.
Qmt Signalmanometer med larmpunkter och för indikering av tryck i medicinska gassystem, finns med anslutning klockan 6 och 12 och kan även beställas med pysdys.

X anger tryckområde och anslutningstyp

Artikelnr: QMT 7200XXX

Relaterade produkter


« Gå tillbaka

Ladda ned

Produktinformation