Gasuttag Teknisk luft

Qmt-techs Gasuttag för teknisk luft används som tillgänglig anslutningspunkt för teknisk luft. Uttaget finns i modern design för infällt eller utanpåliggande mon­tage. Gasuttaget för teknisk luft har en enhands­manövrerad inkoppling som kräver låg inkopplings­kraft och ljudnivån vid isärkoppling är låg. Uttaget finns tillgängligt i Soft-Line utförande.

Qmt-techs Gasuttag för teknisk luft uppfyller kra­ven i ISO 4144 och EN 983. Tryckklass PN 12. 

Artikelnr: QMT 711-00IX

Relaterade produkter


« Gå tillbaka

Ladda ned

Produktinformation