Gasklots för medicinska gaser

Gasklots för medicinska gaser används som anslutningspunkt mellan rör och slangar. Gas­klotsen bestyckas med NIST-kopplingar enligt standard.  Kopplingarna är utformade enligt svensk stan­dard för medicinska gaser. De finns för gaserna andningsoxygen, lustgas, andningsluft, instru­mentluft, medicinsk koldioxid samt för evaku­ering.

Kopplingsstaget är tillverkat i rostfritt stål.
Kopplingarna kan anslutas mot 12 eller 15 mm kopparrör. Dessa är oförväxlingsbara enligt SS87 524 30. Koppling kan köpas separat. Kopplingarna utformade enligt svensk standard för medicinska gaser, EN ISO 7396-1 och SIS HB 370 samt SS 8752430.

Artikelnr: QMT 71010XX

Relaterade produkter


« Gå tillbaka

Ladda ned

Produktinformation