Gasuttagsenhet

Qmt Gasuttagsenhet med oförväxlingsbara gasuttag, vakuumuttag och med stort flöde. Gasut­tagen är märkta med gasspecifik färgkod och klartext för respektive gas. Tryckklass PN 16. Anslutning­arna är vid leverans pluggade för att bibehålla renheten och är märkta med gassort. 
Gasuttagsenheten används där gaser och vakuum skall fin­nas tillgängligt på ett koncentrerat sätt och där en mångfald av media önskas, exempelvis i förberedelserum, operations­rum, intensivvårdsrum, akutmottagning o s v. Den kan även med fördel användas inom laboratorier, skolor eller industri.

Produkten uppfyller kraven i nationell norm SIS HB 370, EN ISO 9170-1 och EN ISO 9170-2, EN ISO 7396-1 och EN ISO 7396-2 samt SS 8752430 och är CE-märkt.

Artikelnr: QMT 77601


« Gå tillbaka