Återsugningsskydd ITEK

ITEK är ett återsugningsskydd för medicinska centralgassystem. Enheten används när man vill hindra återsugning av gas från rörsystem nedströms utrustningen.
Om man vill ta ut teknisk luft från en instrumentluftledning, måste man avskilja utrustning­en med ett återsugningsskydd. Detta hindrar att den tekniska luften kommer in i instrumentluftledningen vid ett eventuellt tryckfall.

Produkten är CE-märkt och uppfyller kraven i standarderna EN ISO 7396-1, EN ISO 9170-1, samt för de hårdare kraven på renhet, nationell norm SIS HB 370.

Önskas provutrustning, kontakta Qmt-techs marknadsavdelning. 
XX anger dimension 15 - 54 mm

Artikelnr: QMT 76 52 XX


« Gå tillbaka