Tömningscentral TC Micro

Central för tömning och automatiskt byte av medicinsk gas samt möjlighet till försörjning via reserven­het. Centralen består av en bottenplåt av rostfritt stål, två högtrycksventiler (3 st vid reserv) med metallisk tätning, två högtrycksregulatorer (3 st vid reserv), spak för manuellt val av primär tömningssida och två sekundära tryckregulatorer.

Tre matningskällor
Med centralen kan man hantera tre matningskällor: en på primärsidan, en i sekundär samt en matnings­källa vid reserv. När primärsidan är tömd, sker en växling till sekundärsidan (som då blir huvudsaklig källa). Via larmsystemet indikeras vilken källa som håller på att tömmas. Vid bortfall av gas på både primär- och sekundärsida går reservenheten in automatiskt, förutsatt att inga ventiler är stängda.

Centralen TC Micro har konstruerats för att säkerställa gasförsörjning även i samband med nödvändigt underhåll. Varje tryckregulator kan stängas av var för sig, vilket gör att centralen fungerar partiellt och därmed garanterar kontinuerlig tömning.

Centralen är avsedd för användning med medicinska gaser i enlighet med den europeiska standarden EN ISO 7396-1 och SIS HB 370. Mellantryck och utloppstryck skyddas av säkerhetsventiler enligt an­givna standarder ovan med ett lättningstryck på 16,0 resp 6,5 bar.

Art. nr Beskrivning
QMT 7T03101-1X Central serie LH automatiskt byte O2
QMT 7T03101-2X Central serie LH automatiskt byte N20
QMT 7T03101-3X Central serie LH automatiskt byte Air
QMT 7T03101-5X Central serie LH automatiskt byte CO2


X avser mätutrustning T=Tryckgivare (standard), S=Signalmanometer, M=Mikrobrytare

Tillbehör: Manifold, 3 anslutningar (QMT788XX-2008M, XX anger gassort)

Artikelnr: QMT 7T03101-XX


« Gå tillbaka

Kontakta oss

Henrik Holmberg

Platschef

+46(0)480-44 02 03

+46(0)708-44 02 38

Produktinformation