Regulator 7307

Enstegsregulator med bakre inlopp och Capsule® säte för ökad hållbarhet och livslängd. Hus bearbetat av massiv mässingstång och därefter förkromat för hög ytfinish. Membran av 316L rostfritt stål, medför ingen invändig diffusion och sekundärtryck 0-3 till 0-10 bar ger ett brett användningsområde. Serie 7307 Regulatorerna är avsedda för sekundär tryckkontroll av högrena eller kondenserade och icke-korrosiva gaser eller för tryck­kontroll i högrena gasdistributionssystem.

Användningsområde
• Distributionssystem för bulkgas (sekundär regulator)
• Gas och vätske kromatografi
• Högrena bärgaser
• Kalibreringsgaser
• Högren kammartrycksättning
• Gaskontroll vid kondenserande kolväten
• Kontroll av kryogaser


« Gå tillbaka